ADECAT CELEBRA L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2017 A LES INSTAL·LACIONS D’ISCAR IBÉRICA

Les instal·lacions d’ISCAR IBÉRICA a Cerdanyola del Vallès, van acollir l’Assemblea General de socis d’ADECAT el passat 23 de maig amb la participació de més de 10 empreses fabricants de decolletatge i mecanització. En aquesta ocasió, es va dissenyar un format diferent que a més de tractar les qüestions relatives a l’Associació, permetés als socis de número trobar una aportació més tècnica en matèria d’eines de tall de la mà d’un dels socis tècnics. La primera part es va dedicar exclusivament a l’Assemblea, i ja cap a mig matí, va seguir una presentació tècnica d’aplicacions d’eines en decolletatge i una visita per les instal·lacions de la mà de Joaquim Tarrasón i Antoni Viñas. Finalment, es va servir un refrigeri a tots els assistents per cortesia d’ISCAR i es va realitzar una petita sessió de networking.

Durant la reunió anual en la que es convoca a tots els socis de número, es va presentar la memòria de l’exercici 2016 i les estratègies per al canvi i la dinamització del sector durant el 2017. En aquest sentit, Jordi Farrés va aprofundir en matèria d’objectius i va destacar que es continuarà treballant per: augmentar el prestigi de l’associació; reforçar la unitat sectorial, incentivant reunions de treball, esdeveniments i col·laboracions amb altres entitats; incrementar els serveis destinats als socis; consolidar el projecte d’FP Dual en Decolletatge; potenciar la relació amb els mitjans de comunicació; així com incrementar el número de socis fent créixer el múscul associatiu.

A continuació, Marc Ollé va presentar el tancament i el balanç de situació 2016 que van ser aprovats satisfactòriament. També va destacar l’increment d’un 14% pel que fa a número de socis, la participació agrupada al SIMODEC, la participació al SID Congress de Colònia (Alemanya), l’activitat del laboratori de metrologia per calibratge, la consolidació de l’FP Dual en Decolletatge en la seva segona promoció, la presència d’ADECAT en diferents mitjans de comunicació i la creixent activitat a les xarxes socials.

Referent al pla d’activitat 2017, es pretén incrementar el teixit associatiu, consolidar una participació activa a nivell internacional, organitzar la XIa edició del Congrés Català del Decolletatge i la Mecanització, consolidar el projecte d’FP Dual, crear un sistema de formació continuada en matèries tècniques per alumnes, professors i treballadors en actiu, així com seguir treballant en un pla de comunicació integral que permeti millorar el posicionament d’ADECAT. També es va aprovar el canvi de seu social, doncs a partir de l’1 de juliol, ADECAT desenvoluparà la seva activitat a les instal·laciones del Centre Tecnològic EURECAT de Cerdanyola del Vallès.

Com a resum final, cal ressaltar l’inici d’una nova estratègia d’acció i relacions, dirigides per la Junta Directiva, que posaran en valor tot el que ADECAT pot aportar al sector.

Comments are closed.