ADECAT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT ARRIBEN A UN ACORD DE COL·LABORACIÓ PER FOMENTAR L’FP DUAL EN DECOLLETATGE A TRES CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA

• L’objectiu principal de l’acord és enfortir la cooperació ja existent i cobrir la creixent demanda de personal qualificat que tenen les empreses a les zones del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat i comarques limítrofes.
• Aquest acord contempla diferents línies de treball per anivellar les competències professionals del sector del Decolletatge i la Mecanització i fomentar les vocacions industrials.

Adecat i el Departament d’Ensenyament van aprovar ahir subscriure un acord de col·laboració per al foment de la Formació Professional Dual en el perfil del Decolletatge. A la reunió hi van estar presents representants d’Adecat, del Departament, l’INS Escola Industrial de Sabadell, l’EMT de Granollers i l’Escola del Treball de Barcelona. Doncs seran els tres centres educatius de referència en el sector del Decolletatge a Catalunya a partir del curs 2017-18, sempre de la mà d’Adecat.

Aquest projecte es va iniciar des d’Adecat l’any 2014 de la mà de l’INS Escola Industrial de Sabadell, i després de dues promocions, més de 20 alumnes formats i més de 10 empreses participants, el sector demanava una ampliació de centres per revertir la manca d’oferta d’alumnes que hi havia actualment. Cada any s’ha anat multiplicant la demanda de les empreses però l’oferta de l’escola era insuficient. És per això que des d’Adecat, i després de diversos mesos de negociacions, ha arribat a un acord, per una banda, amb l’EMT de Granollers i per extensió amb l’Ajuntament de la mateixa ciutat, i per l’altre, amb l’Escola del Treball de Barcelona per dur a terme la mateixa adaptació curricular que es feia i es continuarà fent a l’INS Escola Industrial de Sabadell. D’aquesta manera es pretén ajustar l’oferta amb la demanda i satisfer les expectatives d’un sector en creixement.

Segons l’acord, es desenvoluparan diferent àrees de treball: L’adaptació curricular al Decolletatge del CFGS de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica en aquests dos nous centres, impulsar l’orientació professional dels joves cap a la Indústria i promoure l’acreditació professional dels treballadors en actiu amb la finalitat de convalidar les seves competències amb un títol oficial.

A més, es pretenen consolidar les bases del projecte formatiu; els professors d’aquests centres faran estades a les empreses del sector per absorbir els coneixements necessaris per impartir la formació, així com es seguirà coordinant el desenvolupament de Jornades Tècniques a càrrec dels proveïdors (socis tècnics d’Adecat) que hi vulguin participar.

Per últim, es crearà un Grup de Seguiment amb la finalitat de coordinar les actuacions de les empreses i dels tres centres col·laboradors, per elaborar el programa de treball i garantir el desenvolupament de l’acord, a més de fer-ne el seguiment i l’avaluació.

Comments are closed.