Congrés ADECAT

Des de l’any 1996, ADECAT organitza cada dos anys, i en alternança amb el Congress SID (Syndicat International du Décolletge), el Congrés Català del Decolletatge i la Mecanització; un fòrum de debat, on els empresaris intercanvien experiències i es proposen temes d’actuació per defensar i promoure el sector.

Històric de Congressos celebrats: