Forma & Insereix 2013

publi

Des d’ADECAT s’està treballant en un pla de formació integral que té present tant al personal actual de les nostres empreses com la incorporació progressiva de nous professionals. Per aquesta raó, treballem en una formació específica en àmbits concrets i també en noves opcions que ara permet el sistema educatiu per a millorar la qualificació i la certificació de professionals del sector.

Per la qual cosa, a finals de l’any 2013, ADECAT va posar en marxa el projecte de formació professional dins el marc del programa Forma i Insereix, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i amb fons provinents del Fons Social Europeu, per a l’obtenció del Certificat de Professionalitat de Mecanització per Arrencament de Ferritja. El curs, que va comptar amb un total de 15 alumnes, va tenir una durada de 630 hores i es va impartir al Centre de Formació que ASCAMM té a Sabadell amb la finalitat de donar un salt qualitatiu en la professionalització del sector del decolletatge i la mecanització. D’aquestes hores, 80 van ser de pràctiques a empreses d’ADECAT a cost zero.

L’objectiu d’aquesta formació va ser capacitar a l’alumne en la realització dels processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, controlant el producte obtingut, així com l’execució del mecanitzat o procediments afins, bé en màquines convencionals o de CNC.