Seminaris Tècnics

Des de l’any 2012, ADECAT organitza seminaris formatius sobre diversos temes d’interès per a les empreses com són tècniques de decolletatge, qualitat, compra de matèries primeres, prevenció de riscos laborals, control i gestió de costos, successions a l’empresa familiar, etc

2013

  • Control estadístic de processos 
  • Incentius fiscals

2012

  • Medició 3D: Sistemes de Medició sense contacte i multisensor

  • Recobriments tècnics i propietats fisicoquímiques en la fabricació de peces

  • Millora dels processos de decolletatge mitjançant la utilització d’una eina CAM