Laboratori

El laboratori de metrologia per a calibratge d’ADECAT està preparat per calibrar i verificar un gran ventall d’eines i instruments emprats als tallers de decolletatge. El laboratori garanteix la traçabilitat dels elements calibrats i emet el corresponent certificat, per això és un excel·lent servei de calibratge intern de les empreses i per la ISO 9000-2000.

Applus+ Laboratories
Laboratori de Metrologia
Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 BELLATERRA (BARCELONA)
T. 93 567 20 50
F. 93 567 20 01
E-mail: metrologia@applus.com

“Mesura tot allò que puguis mesurar; i el que no, fes-ho mesurable”.
Galileo Galilei, 1601

“Abans de tallar pren la mida dues vegades”.
Saviesa popular

Serveis Generals

 • Calibres de rosca, anella i tampó.
 • Calibres de rosca tipus ferradura.

Longitud

 • Peus de rei Micròmetres d’exterior i interior.
 • Comparadors Columnes d’alçades i gramils.
 • Calibres llisos de diàmetres anella i tampó.
 • Calibres P/NP tipus ferradura.
 • Blocs patró de longitud.
 • Sèries de barretes rodones.
 • Projectors de perfil.

Angle

 • Transportadors d’angles.

Acabat superficial

 • Rugosímetres, Ra, Rz.

Varis

 • Útils de control i elements de comprovació.

A destacar

 • Calibratge “in situ” Serveis integral de calibratge i gestió.
 • Calibratge “express”.
 • Neteja i manteniment d’instrumental.
 • Assessorament i formació.

Els nostres mitjans:

 • Banc universal de calibratge U00,3+L/1000 (micres).
 • Unitat de calibratge per a rellotges comparadors U00,2+L/50 (µm).
 • Dues màquines de mesurar per coordenades, 2000x1300x1000 mm. I 710x660x350 mm.
 • Projector de perfils, augments 10x, 20x i 50x.
 • Rugosímetre portatil, classe 1 segons DIN4777.

Calibratge d’altres magnituds

 • 

Duresa

Duròmetres Rockwell (A, B, C, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T).
Microduròmetres Vickers.

 • Temperatura

Forns alta temperatura, mufles.
Sondes de temperatura.

Competència Tècnica

 • Procediments editats sota normes EN, ISO, DIN, UNE, ASTM o altres.
 • Certificats vàlids en auditories de Sistemes de Qualitat ISO-9001-2000.
 • Traçabilitat cap a laboratoris signants d’EU (European Acreditation), reconeguda per entitats com AENOR, LLOYD’S, BUREAU VERITAS, TÜV, LGAI.
 • Acreditació ISO-9001 en metrología, per LGAI (acreditat per ENAC).
 • Política de compliment de les normes EN-45001 i ISO-17025.