L’Associació

ADECAT és una associació empresarial sense ànim de lucre que va néixer l’any 1978 amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament tecnològic i empresarial del sector del decolletatge i la mecanització a Catalunya, afavorint una millor relació professional entre els associats i una coordinació de les seves actuacions. En l’àmbit internacional, és membre fundador del Syndicat International du Décolletage (SID), entitat que agrupa les principals institucions del sector del món.

Empreses associades

L’Associació està integrada per empreses de decolletatge i mecanització (socis de número), així com per les empreses proveïdores d’aquestes (socis col·laboradors tècnics). En aquest sentit, s’ha dedicat en els últims 36 anys a defensar els interessos corporatius i promoure la professió en la família de la mecanització i el disseny de fabricació mecànica, amb l’objectiu d’impulsar la competitivitat del sector i facilitar serveis per a les empreses en temes relacionats amb la formació, l’exportació, la participació internacional i la utilització del laboratori de calibratge.