Serveis que oferim

ADECAT ofereix els següents serveis als seus associats:

  • CALIBRATGE: Posa a disposició dels associats el Laboratori de Metrologia per a Calibratge d’ADECAT.
  • DIFUSIÓ: Fomenta la difusió de les empreses associades i difon informació necessària i actual sobre el sector de forma periòdica.
  • FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL EN DECOLLETATGE: L’Associació impulsa juntament amb l’Institut Escola Industrial de Sabadell el Cicle Formatiu de Grau Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica adaptat al Decolletatge i en modalitat Dual. L’objectiu d’Adecat és el d’orientar professionalment als alumnes que surten del Batxillerat cap al sector de la Fabricació Mecànica i estendre el Cicle Formatiu a altres centres al llarg de tot el territori.
  • ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE FORMACIÓ: L’Associació posa a disposició dels seus associats un servei d’assessorament tècnic respecte a temes formatius a través de la bústia formacio@adecat.org
  • SEMINARIS: Organitza seminaris formatius sobre diversos temes d’interès per a les empreses com són tècniques de decolletatge, qualitat, compra de matèries primeres, prevenció de riscos laborals, control i gestió de costos, successions a l’empresa familiar, etc.
  • EXPORTACIÓ: Recolza l’exportació de les empreses associades mitjançant grups d’exportació, visita a fires a l’estranger, missions comercials i d’altres activitats subvencionades per la Generalitat de Catalunya.
  • INTERNACIONAL: Estableix vincles amb empreses de decolletatge d’altres països mitjançant el Syndicat International du Décolletage amb visites a tallers de decolletatge a l’estranger i participació en el Congrés bianual del SID.
  • ESTUDIS: Realitza un estudi anual amb la informació que les empreses associades faciliten de forma anònima. En ell s’hi inclouen dades sobre facturació, exportació, salaris, preus de matèries primeres, facturacions per tipus de màquina, etc.
  • CONGRÉS: Organitza cada dos anys, i en alternança amb el SID, el Congrés Català del Decolletatge i la Mecanització; un fòrum de debat, on els empresaris intercanvien experiències i es proposen temes d’actuació per defensar i promoure el sector. Aquest esdeveniment compta ja amb 10 edicions.
  • SALON SIMODEC: A l’Alta Savoia (França), es celebra cada dos anys una fira específica de màquina-eina per a decolletatge. Des de l’Associació es coordina la visita i l’allotjament dels empresaris catalans.
  • NOVA ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ: Adecat informa permanentment de les activitats que es desenvolupen i altres temes d’interès a través del seu portal web, newsletter mensual, xarxes socials, etc.
  • CONSULTES: Com a òrgan de consulta, està permanentment a la disposició dels associats que necessitin qualsevol servei. I en cas de no disposar de la informació necessària, els orienta adequadament.