Junta Directiva

President
Sr. Jordi Farrés – DECOLLETATGE FARRÉS, S.A.

Vicepresidenta primera
Sra. Mireia Bonastre – JOAN BONASTRE, S.A.

Vicepresident segon
Sr. Joaquim Esteba – EM EXACT, S.A.

Tresorer
Sr. Martin Crecente – MARTIN CRECENTE, S.L.

Vocals
Sr. Emili Correig – INDUSTRIAS PRECIBER, S.A.
Sr. Ramon Campalans – CAMPALANS MECANIC-PRECISION, S.L.
Sr. Enric Roda – INDUSTRIAS TEIXIDÓ, S.A.
Sr. Jordi Serra – MECANITZATS DASER, S.L.
Sr. Jordi Gispert – GISPERT GOUTAN TECNOLOGIA, S.L.
Sr. José Luis de la Torre – INDUSTRIAL ENTENZA, S.A.