Què és el Decolletatge

PiezasVarias[SLIDESHOW]

El Decolletatge designa la fabricació de peces de revolució (cargols, eixos, bulons…), a partir de la mecanització de material en barra o en rotllo per arrencada de ferritja mitjançant una eina de tall i per una fabricació en sèrie.

Aquest terme prové del mot francès “Décolletage“  i fa referència a l’operació final de tall de la peça, separant-la de la barra de matèria prima. El seu origen es troba en la Suïssa francòfona, on hi té una gran implantació.

La indústria del Decolletatge permet la fabricació de nombroses peces mecanitzades de mida petita, mitjana i gran, dissenyades i fabricades en sèrie, que es lliuren arreu del món. Aquestes peces tenen múltiples aplicacions en sectors diversos com són: automoció, aeronàutic, agrícola, mèdic, seguretat, instrumentació… i per a qualsevol altre sector que requereixi peces d’alta qualitat i precisió.

Catalunya es defineix com un territori industrial, on el 20% de la seva economia depèn d’aquest sector. En aquest sentit, la indústria del Decolletatge a Catalunya s’agrupa a l’entorn d’ADECAT, una associació empresarial sense ànim de lucre que contribueix al seu desenvolupament tecnològic i empresarial afavorint una millor relació professional entre les seves empreses associades.

A més, ADECAT es projecta internacionalment, ja que és membre fundador del Syndicat International du Décolletage (SID), organització que agrupa les principals institucions del sector al món.

Les empreses d’ADECAT estan especialment preparades per produir aquelles peces complexes i d’alt nivell de dificultat tècnica en què la qualitat i la precisió són imprescindibles. Aquest fet produeix una creixent demanda de personal qualificat i per això des de l’Associació s’impulsa un programa de Formació Professional Dual adaptat al Decolletatge i conveniat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest programa, ADECAT ofereix una carrera professional d’èxit i pretén satisfer les necessitats de personal qualificat que tenen les seves empreses associades.

Més informació: adecat@adecat.org | formacio@adecat.org